PLATELET PROTEOMICS Principles, Analysis, and Applications PREFACE

  1. Garcia, Angel
  2. Senis, Yotis A.
Colección de libros:
PLATELET PROTEOMICS: PRINCIPLES, ANALYSIS, AND APPLICATIONS
  1. Garcia, A (coord.)
  2. Senis, YA (coord.)

ISBN: 978-0-470-94028-0

Ano de publicación: 2011

Páxinas: 15-16

Tipo: Editorial