Four-dimensional Osserman metrics revisited

  1. Calvino-Louzao, E.
  2. Garcia-Rio, E.
  3. Vazquez-Lorenzo, R.
Colección de libros:
SPECIAL METRICS AND SUPERSYMMETRY
  1. deAndres, LC (coord.)
  2. Fernandez, M (coord.)
  3. Garay, OJ (coord.)
  4. Ugarte, L (coord.)

ISSN: 0094-243X

ISBN: 978-0-7354-0626-1

Ano de publicación: 2009

Volume: 1093

Páxinas: 35-47

Congreso: Workshop on Geometry and Physics - Special Metrics and Supersymmetry

Tipo: Achega congreso