Terciarización, servizalización e sustentabilidadeun novo paradigma produtivo

  1. Pereira, Ángeles
  2. Vence Deza, Xavier

Editorial: Andavira

ISBN: 978-84-8408-963-6

Ano de publicación: 2016

Tipo: Libro