Marine Toxins Analysis

  1. Botana, L.M.
  2. Alfonso, A.
  3. Vieytes, M.R.
  4. Vilariño, N.
  5. Botana, A.M.
  6. Louzao, C.
  7. Vale, C.
Libro:
Handbook of Water Analysis: Third Edition

ISBN: 9781482226492

Ano de publicación: 2013

Páxinas: 153-162

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1201/B15314-10 GOOGLE SCHOLAR