Análisis de los factores de riesgo de efectos adversos oncológicos en la cirugía del cáncer de recto

  1. Vigorita, Vincenzo
Dirixida por:
  1. Jesús Pedro Paredes Cotoré Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2023

Tribunal:
  1. Antonio Arroyo Sebastián Presidente/a
  2. Rafael López López Secretario
  3. Joaquín González-Carreró Fojón Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Cirurxía e Especialidades Médico-Cirúrxicas

Tipo: Tese

Resumo

O cáncer de recto (CR) constitúe aproximadamente a terceira parte dos cánceres colorrectais diagnosticados no noso medio. A introdución da exérese mesorrectal, a abordaxe multidiciplinar, o tratamento individualizado e os coidados perioperatorios, modificaron substancialmente o pronóstico dos pacientes intervidos por CR. Este estudo analiza retrospectivamente unha serie de variables demográficas, preoperatorias, cirúrxicas e anatomopatolóxicas en 445 pacientes diagnosticados de CR e intervidos con intención curativa no período 2008-2017, co obxectivo principal de coñecer a súa influencia na recorrencia locorrencia locorrional e a distancia e na supervivencia global (SG) e libre de enfermidade (SLE). Ante a controversia existente sobre a capacidade pronóstica da estatificación ganglionar do sistema TNM, femos formulado como segundo obxectivo valorar a dita capacidade nos nosos pacientes e a doutros sistemas como o Cociente Ganglionar Linfático (CGL) e o Logaritmo de Ganglios Linfáticos Positivos (LODDS). Realizouse un estudo descritivo das variables analizadas no estudo e unha análise de luz de cada unha delas coa recorrencia e a supervivencia. Fíxose unha estratificación dentro dos sistemas de estadificación estudados, xunto á súa relación co número de ganglios examinados (≥12 ou <12), coa finalidade de identificar subgrupos pronósticos da SG e SLE. 20 Diversas variables resultaron ser factores pronósticos independentes dunha evolución oncolóxica desfavorable: localización tumoral no terzo rectal inferior, tumor pobremente diferenciado, perforación rectal, marxe circunferencial afectado, invasión perineural, clasificación ASA III-IV, necesidade de transfusión perioperatoria e calidade mesorrectal insatisfactoria. O LODDS proporciona un valor predictivo máis preciso nos pacientes con ganglios negativos que os sistemas N e CGL, mostrando unha estatificación significativamente mellor para a SG e SLE que os demais sistemas analizados e probablemente poida identificar pacientes que se poidan beneficiar dun seguimento oncolóxico máis estrito