Diccionario de psicoloxía e educación

  1. Currás Fernández, Celso
  2. Dosil, Agustín
  3. Taboada Ares, Eva María

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-2489-6

Ano de publicación: 1999

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (03-03-2024)