Enquisa galega sobre condicións de traballo en distintos subsectores agroforestais

  1. Barrasa Rioja, Martín
  2. Lamosa Quinteiro, Santiago
  3. Almazán Aldama, Teba

Editorial: Unicopia

ISBN: 978-84-96351-61-5

Ano de publicación: 2009

Tipo: Libro