Enquisa galega sobre condicións de traballo en distintos subsectores agroforestais

  1. Martín Barrasa Rioja
  2. Santiago Lamosa Quinteiro
  3. Teba Almazán Aldama

Editorial: Unicopia

ISBN: 978-84-96351-61-5

Ano de publicación: 2009

Tipo: Libro