Consolación da filosofía

  1. Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino
  2. Carlos, Helena de

Editorial: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 84-453-4187-1

Ano de publicación: 2005

Tipo: Libro