Estratexias analíticas integrais para novos retos no control da seguridade de cosméticos

  1. Laura Rubio Lareu
Dirixida por:
  1. Marta Lores Director
  2. Carmen María García Jares Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 16 de decembro de 2022

Tribunal:
  1. Ana María García Campaña Presidente/a
  2. Manuel Aboal Somoza Secretario
  3. Ante Lončarić Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía

Tipo: Tese

Resumo

Nos últimos anos, a preocupación pola imaxe desencadea unha demanda que medra vigorosamente e un elevado consumo diario de produtos cosméticos e de coidado persoal. Isto supón un alto grao de exposición a multitude de compoñentes, polo que existe un crecente interese polo control da calidade e seguridade destes produtos. Esta tese centrouse no desenvolvemento de metodoloxías analíticas para superar os retos na análise de ingredientes cosméticos. Abarcou a determinación de familias de compostos moi utilizados en cosmética así como a caracterización doutros cosméticos con características extremas ou fronteirizas, como son as tatuaxes e tinturas capilares temporais de orixe vexetal. Os resultados foron discutidos en función da regulación vixente aplicable. Tamén se incluíron extractos naturais e aceites esenciais con potenciais aplicacións como ingredientes naturais en cosméticos.