An exploration of the semantic knowledge in vector modelspolysemy, synonymy and idiomaticity

 1. Marcos Garcia 1
 2. Pablo Gamallo 1
 3. Martín Pereira-Fariña 2
 4. Iria de-Dios-Flores 1
 1. 1 Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), Universidade de Santiago de Compostela
 2. 2 Departamento de Filosofía e Antropoloxía, Universidade de Santiago de Compostela
Libro:
SEPLN-PD 2022: Annual Conference of the Spanish Association for Natural Language Processing 2022: Projects and Demonstrations
 1. Miguel A. Alonso (ed. lit.)
 2. Margarita Alonso-Ramos (ed. lit.)
 3. Carlos Gómez-Rodríguez (ed. lit.)
 4. David Vilares (ed. lit.)
 5. Jesús Vilares (ed. lit.)

Editorial: CEUR Workshop Proceedings

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 35-38

Tipo: Capítulo de libro

Resumo

In this paper, we present the project An exploration of the semantic knowledge in vector models: polysemy,synonymy and idiomaticity, funded by the Xunta de Galicia within the program “Consolidación e estruturaciónde unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento: Proxectos de Excelencia”, with aduration of 5 years (2021-2026). The main objective of the project is the analysis of the most recentlanguage models regarding the representation of several aspects of lexical semantics: polysemy and homonymy,synonymy and idiomaticity. The languages in which we are working are Galician-Portuguese (in its Galicianand Portuguese varieties, fundamentally), Spanish and English