5. Autogoberno e modernización en Galiciaa experiencia de catro décadas

  1. Xoaquín Fernández Leiceaga 1
  2. Santiago Lago Peñas 2
  1. 1 Profesor titular de Economía Aplicada, Universidade de Santiago de Compostela
  2. 2 Catedrático de Economía Aplicada, Universidade de Vigo
Libro:
Os tempos son chegados: un balance da Galicia autonómica: 1981-2021
  1. Ramón Villares (coord.)

Editorial: Parlamento de Galicia

ISBN: 978-84-7836-127-4

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 103-123

Tipo: Capítulo de libro