5. Autogoberno e modernización en Galiciaa experiencia de catro décadas

 1. Xoaquín Fernández Leiceaga 1
 2. Santiago Lago Peñas 2
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

 2. 2 Universidade de Vigo
  info

  Universidade de Vigo

  Vigo, España

  ROR https://ror.org/05rdf8595

Libro:
Os tempos son chegados: un balance da Galicia autonómica: 1981-2021
 1. Ramón Villares Paz (coord.)

Editorial: Parlamento de Galicia

ISBN: 978-84-7836-127-4

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 103-123

Tipo: Capítulo de libro