Avaliación do trigo autóctono panificable dentro de un sistema de rotación sostible

  1. Almeida García, Fernando
Dirixida por:
  1. Santiago Pereira Lorenzo Director
  2. Benigno Ruiz Nogueiras Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Departamento:
  1. Departamento de Producción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría

Tipo: Tese

Resumo

Avaliación da resposta do trigo autóctono (Triticum aestivum L.) en rotación con Lupinus albus L. doce incluíndo un ano de barbeito fronte ao monocultivo, na localidade de Tabeaio, concello de Carral, na Provincia da Coruña. Os resultados mostraron como a rotación influíu no rendemento de gran, nas impurezas en forma de sementes doutras especies, no peso hectolitro e no peso de mil sementes. O monocultivo afectou negativamente ás variables anteriores. Por outro lado, contribuíuse a avaliación do perfil ambiental de diferentes rotacións con variedades locais de trigo. Os resultados mostraron o efecto positivo destas variedades nas rotacións e na produción de pan. A menor dependencia de agroquímicos sumada ao beneficio da maior achega de residuos ao solo, confírenlle un mellor perfil ambiental.