Introduction: screen is the place

  1. Filipa Rosário
  2. Iván Millarmea Álvarez
Libro:
New approaches to cinematic space
  1. Filipa Rosário (ed. lit.)
  2. Iván Villarmea Álvarez (ed. lit.)

Editorial: Routledge USA

ISBN: 9781138604445 978-0-429-46849-0

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 1-10

Tipo: Capítulo de libro