A marxinación

  1. Esther Corral Díaz
  2. Pilar Lorenzo Gradín
Libro:
Textos para a historia das mulleres en Galicia
  1. Rodríguez Galdo, María Xosé (coord.)

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 84-95415-04-6

Ano de publicación: 1999

Páxinas: 214-226

Tipo: Capítulo de libro