THE STUDY OF LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN CITIES IN THE 21ST CENTURY

  1. Lois-González, R.C.
  2. González-Pérez, J.M.
  3. Irazábal, C.
Libro:
The Routledge Handbook of Urban Studies in Latin America and the Caribbean: Cities, Urban Processes, and Policies

ISBN: 9780367677404

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 3-12

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.4324/9781003132622-2 GOOGLE SCHOLAR