Growth of aromatic and ornamental species in sods for different gardening uses

  1. López-López, N.
  2. López-Fabal, A.
  3. Iglesias-Dıáz, M.I.
  4. Lamosa-Quinteiro, S.
Colección de libros:
Acta Horticulturae

ISSN: 2406-6168

Ano de publicación: 2022

Volume: 1345

Páxinas: 411-415

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.17660/ACTAHORTIC.2022.1345.55 GOOGLE SCHOLAR