“Trust me!”The creation of an expert identity in student forum discussions

  1. Francisco Javier Fernández Polo
Libro:
CMC2022. 9th Conference on Computer-Mediated Communication (CMC) and Social Media Corpora: Book of Abstracts [Recurso electrónico]

Editorial: Universidad de Santiago de Compostela

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 23-24

Congreso: CMC2022. Conference on Computer-Mediated Communication (CMC) and Social Media Corpora (9. 2022. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso