A tradução na literatura de tradição oralo caso do romanceiro galego

  1. José Luís Forneiro Pérez
Book:
Á volta da tradución
  1. Rosa Marta Gómez Pato (coord.)
  2. Alejandra Ulla Lorenzo (coord.)

Publisher: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 9788419155764

Year of publication: 2022

Pages: 119-131

Congress: Xornadas "Á volta da tradución" (1. 2022. Santiago de Compostela)

Type: Conference paper