Target Analysis of Synthetic Cathinones in Blood and Urine

  1. Lendoiro, E.
  2. de-Castro-Ríos, A.
Colección de libros:
Methods in Pharmacology and Toxicology

ISSN: 1940-6053 1557-2153

Ano de publicación: 2023

Páxinas: 21-43

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-1-0716-2605-4_2 GOOGLE SCHOLAR