Sobre a saudadeVII Colóquio Luso-Galaico : nos 90 anos de Carlos Baliñas Fernández e nos 100 anos da Revista "Nós"

  1. Antonio Braz Teixeira coord.
  2. Maria Celeste Natário coord.
  3. Marcelino Agís Villaverde coord.
  4. Renato Epifânio coord.

Editorial: Zéfiro

ISBN: 9789896771881

Ano de publicación: 2022

Congreso: Colóquio Luso-Galaico sobre a Saudade (7. 2020. Santiago de Compostela)

Tipo: Libro