ELECTRIC CARS: THE FUTURE TECHNOLOGICAL POTENTIAL

  1. Turienzo, J.
  2. Lampón, J.F.
  3. Chico-Tato, R.
  4. Cabanelas, P.
Colección de libros:
Transport and Sustainability

ISSN: 2044-995X 2044-9941

Ano de publicación: 2022

Volume: 15

Páxinas: 191-210

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1108/S2044-994120220000015012 GOOGLE SCHOLAR