Isolation, characterization, and identification of mycotoxin-producing fungi

  1. Sainz, M.J.
  2. González-Jartín, J.M.
  3. Aguín, O.
  4. Mansilla, J.P.
  5. Botana, L.M.
Libro:
Environmental Toxicology

ISBN: 9783110442038

Ano de publicación: 2018

Páxinas: 202-245

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1515/9783110442045-008 GOOGLE SCHOLAR