Las calzas de Sevilla y la rivalidad luso-castellana acerca de la moda en el "Cancioneiro Geral"

 1. María Isabel Morán Cabanas 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Bulletin hispanique

ISSN: 0007-4640

Ano de publicación: 2022

Volume: 124

Número: 1

Páxinas: 231-246

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Bulletin hispanique

Indicadores

SCImago Journal Rank

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • Impacto SJR da revista: 0.104
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Literature and Literary Theory Cuartil: Q3 Posición na área: 568/950
 • Área: History Cuartil: Q3 Posición na área: 1077/1492
 • Área: Linguistics and Language Cuartil: Q4 Posición na área: 878/1103

CIRC

 • Ciencias Sociais: C
 • Ciencias Humanas: A

Scopus CiteScore

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • CiteScore da revista: 0.4
 • Área: Literature and Literary Theory Percentil: 81
 • Área: History Percentil: 62
 • Área: Language and Linguistics Percentil: 50
 • Área: Linguistics and Language Percentil: 49

Journal Citation Indicator (JCI)

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • JCI da revista: 1.34
 • Cuartil maior: Q1
 • Área: LITERATURE, ROMANCE Cuartil: Q1 Posición na área: 25/109