Investigación e innovación en didáctica da xeografía en España. Un estudo de caso baseado na formación de profesorado a través da ensinanza e aprendizaxe da xeografía de Europa

  1. Xosé Carlos Macía Arce
Dirixida por:
  1. Francisco Rodríguez Lestegás Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Departamento:
  1. Departamento de Didácticas Aplicadas

Tipo: Tese

Resumo

O gran obxectivo desta tese de doutoramento é demostrar que os cursos de formación para profesorado na universidade poderían constituír o inicio dun cambio positivo na ensinanza da xeografía que se imparte nos institutos de educación secundaria. Para acadar este obxectivo decidimos utilizar a xeografía de Europa como marco de referencia na análise curricular e de manuais, na realización dun test de palabras asociadas, e no deseño e implementación de traballos de aula.