Colon cancer surgery

  1. López, F.F.
  2. Paredes Cotoré, J.P.
  3. Montalvo, M.B.
Libro:
Foundations of Colorectal Cancer

ISBN: 9780323885713

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 317-321

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-323-90055-3.00057-0 GOOGLE SCHOLAR