Estratexias didácticas para o desenvolvemento de competencias interculturais no alumnado de Educación Secundaria a través das Ciencias Sociais

  1. Montserrat Dopico González
Dirixida por:
  1. Ramón López Facal Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Departamento:
  1. Departamento de Didácticas Aplicadas

Tipo: Tese

Resumo

A tese consistiu no deseño, implementación e avaliación dun programa de desenvolvemento das competencias interculturais en alumnado de 4º DE ESO e 1º de BAC a través da materia de Historia, utilizando un modelo pedagóxico baseado no traballo con emocións e no tratamento da inmigración como tema controversial. O traballo de campo desenvolveuse en cinco centros educativos de Galicia, coa colaboración de 10 docentes e 244 alumnos e alumnas. Os resultados apuntan á necesidade de seguir investigando para optimizar as posibilidades deste modelo para a mellora actitudinal, xa que tivo maior impacto na mellora a nivel cognoscitivo.