Bibliografía analítica da lingua galega (2004)

  1. Francisco García Gondar dir.
  2. Cristina Blanco González
  3. Amparo Cereixo Silva
  4. Déborah González Martínez
  5. Damián Suárez Vázquez

Publisher: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4494-1

Year of publication: 2006

Type: Book