Problemas de disciplina en la Universidad de Santiago. Un episodio de 1866

 1. Ángel Ruiz Pérez 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Sarmiento: Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación

ISSN: 1138-5863 2659-9589

Ano de publicación: 2022

Volume: 26

Páxinas: 259-271

Tipo: Artigo

DOI: 10.17979/SRGPHE.2022.26.0.9248 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Sarmiento: Revista Galego-Portuguesa de Historia da Educación

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dimensions: 0 (13-12-2023)

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2022
 • Factor de impacto da revista: 0,090
 • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 170/232

CIRC

 • Ciencias Sociais: D

Dimensions

(Datos actualizados na data de 13-12-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes (2 anos): 0

Resumo

O documento presenta un relato contextualizado do procedemento disciplinario incoado contra Santiago Usoz, profesor de grego da Universidade de Santiago, como consecuencia dunha disputa con algúns dos seus alumnos.

Referencias bibliográficas

 • Archivo de la Universidad de Salamanca (=AUSA), Caja 4219, 12.
 • Archivo Histórico de la Universidad de Santiago (=AHUS), Caja 1071 exp. 13.
 • Archivo Histórico de la Universidad de Santiago (=AHUS), FU A-175 f. 82r 5 de junio de 1866, 83r.
 • Archivo Histórico de la Universidad de Santiago (=AHUS), FU A-177 f. 48r-55, 54v-55r y 55v.
 • Archivo Histórico de la Universidad de Santiago (=AHUS), FU A-177 f. 48v-54v
 • Ruiz Pérez, Ángel, “Santiago Usoz, catedrático en Compostela a mediados del XIX”, en Antídoron. Homenaje a Juan José Moralejo, ed. M. J. García Blanco et al. (Santiago de Compostela: Publica-cións Universidade de Santiago de Compostela, 2011), 509-522.