Yessotoxins and Pectenotoxins

  1. Alfonso, A.
  2. Tobío, A.
  3. Louzao, M.C.
Libro:
Seafood and Freshwater Toxins: Pharmacology, Physiology, and Detection

ISBN: 9781466505148

Ano de publicación: 2014

Páxinas: 657-675

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1201/B16662-22 GOOGLE SCHOLAR