Crónica de Política Exterior Española

 1. Montserrat Pintado Lobato
 2. Victoria Rodríguez Prieto
Revista:
Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)

ISSN: 1697-5197

Ano de publicación: 2022

Número: 43

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista electrónica de estudios internacionales (REEI)

Indicadores

SCImago Journal Rank

 • Ano 2022
 • Impacto SJR da revista: 0.139
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Law Cuartil: Q3 Posición na área: 599/866

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2022
 • Factor de impacto da revista: 0,250
 • Ámbito: CIENCIAS POLÍTICAS Cuartil: C2 Posición no ámbito: 25/73
 • Ámbito: DERECHO Cuartil: C2 Posición no ámbito: 96/366
 • Ámbito: DERECHO INTERNACIONAL Cuartil: C2 Posición no ámbito: 11/30

CIRC

 • Ciencias Sociais: C

Scopus CiteScore

 • Ano 2022
 • CiteScore da revista: 0.4
 • Área: Law Percentil: 26

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2022
 • JCI da revista: 0.06
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: LAW Cuartil: Q4 Posición na área: 385/425