A Simple, Rapid, and Cost-Effective Method for Loss-of-Function Assays in Pluripotent Cells

  1. Covelo-Molares, H.
  2. Souto, Y.
  3. Fidalgo, M.
  4. Guallar, D.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2022

Volume: 2520

Páxinas: 199-213

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/7651_2021_434 GOOGLE SCHOLAR