ACOUSTIC AND PERCEPTUAL CHARACTERISTICS OF THE SPANISH FRICATIVES

  1. Feijóo, S.
  2. Fernández, S.
  3. Barros, N.
  4. Balsa, R.
Actas:
6th European Conference on Speech Communication and Technology, EUROSPEECH 1999

Ano de publicación: 1999

Páxinas: 1679-1686

Tipo: Achega congreso