A Review of Goodness-of-Fit Tests for Models Involving Functional Data

  1. González-Manteiga, W.
  2. Crujeiras, R.M.
  3. García-Portugués, E.
Colección de libros:
Studies in Systems, Decision and Control

ISSN: 2198-4190

Ano de publicación: 2023

Volume: 445

Páxinas: 349-358

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-031-04137-2_29 GOOGLE SCHOLAR