Santos-Rego, M.A., Lorenzo-Moledo, M., y Miguez-Salina, G. (2022). Fondos de conocimiento familiar e intervención educativa. Madrid: Narcea. 141 pp. ISBN: 9788427728820

 1. Alexandre Sotelino Losada
Revista:
Revista de educación

ISSN: 0034-8082

Ano de publicación: 2022

Título do exemplar: Acoso escolar y riesgos de Internet : diagnóstico, prevención e intervención

Número: 397

Páxinas: 386-388

Tipo: Recensión

Outras publicacións en: Revista de educación

Indicadores

JCR (Journal Impact Factor)

 • Ano 2022
 • Factor de impacto da revista: 1.4
 • Factor de impacto sen autocitas: 1.4
 • Article influence score: 0.421
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH Cuartil: Q4 Posición na área: 217/269 (Edición: SSCI)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2022
 • Impacto SJR da revista: 0.345
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Education Cuartil: Q3 Posición na área: 761/1438

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2022
 • Factor de impacto da revista: 1,540
 • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C1 Posición no ámbito: 17/232

CIRC

 • Ciencias Sociais: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2022
 • CiteScore da revista: 1.7
 • Área: Education Percentil: 45

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2022
 • JCI da revista: 0.36
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH Cuartil: Q3 Posición na área: 537/759