Anexo 04d; Estudio edafológico del Penedo Gordo

 1. Antonio Martínez Cortizas 1
 2. Rebeca Tallón Armada 1
 3. Olalla López Costas 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
O Penedo Gordo: intervención arqueolóxica nun abrigo con pintura rupestre esquemática da Galicia suroriental
 1. Beatriz Comendador Rey (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións ; Universidade de Vigo

ISBN: 978-84-8158-928-3

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 227-248

Tipo: Capítulo de libro