El delme com a font per a la història rural

  1. Pegerto Saavedra 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
    info

    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural

ISSN: 1139-1472

Ano de publicación: 2021

Número: 85

Páxinas: 274-277

Tipo: Recensión

Outras publicacións en: Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural