Renaud Gagné & Miguel Herrero de Jáuregui (eds.), Les dieux d’Homère II. Anthropomorphismes (Kernos. Supplement 33), Liège, Centre International d’Étude de la Religion Grecque Antique - Presses Univesitaires de Liège, 2019, 329 págs. ISBN9782875622044

 1. Francisco Javier González García 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Cuadernos de filología clásica: Estudios griegos e indoeuropeos

ISSN: 1131-9070

Ano de publicación: 2022

Número: 32

Páxinas: 449-454

Tipo: Recensión

DOI: 10.5209/CFCG.80759 DIALNET GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Cuadernos de filología clásica: Estudios griegos e indoeuropeos

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Web of Science: 0 (22-09-2023)
 • Citas en Dimensions: 0 (22-03-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2022
 • Impacto SJR da revista: 0.111
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: Classics Cuartil: Q3 Posición na área: 95/155
 • Área: Linguistics and Language Cuartil: Q4 Posición na área: 870/1159

Índice Dialnet de Revistas

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
 • Ano 2021
 • Factor de impacto da revista: 0,040
 • Ámbito: FILOLOGÍA CLÁSICA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 12/26
 • Ámbito: FILOLOGÍAS Cuartil: C3 Posición no ámbito: 201/327

CIRC

 • Ciencias Sociais: B
 • Ciencias Humanas: B

Scopus CiteScore

 • Ano 2022
 • CiteScore da revista: 0.1
 • Área: Classics Percentil: 19
 • Área: Language and Linguistics Percentil: 11
 • Área: Linguistics and Language Percentil: 10

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2022
 • JCI da revista: 0.76
 • Cuartil maior: Q2
 • Área: CLASSICS Cuartil: Q2 Posición na área: 25/59

Dimensions

(Datos actualizados na data de 22-03-2023)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes: 0