Actualidade da política educativa

  1. Xosé Ramos Rodríguez
  2. Antón Costa Rico
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2022

Título do exemplar: Cultura, territorio e educación

Número: 82

Páxinas: 80-83

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

  • Ano 2022
  • Factor de impacto da revista: 0,020
  • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 209/232

CIRC

  • Ciencias Sociais: C
  • Ciencias Humanas: C