A formación dos profesionais municipais da culturaO horizonte necesario

  1. María Belén Caballo Villar
  2. Rita Gradaílle Pernas
  3. Tamara Salvadores Villanueva
Revista:
Revista galega de educación

ISSN: 1132-8932

Ano de publicación: 2022

Número: 82

Páxinas: 21-24

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista galega de educación

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
  • Ano 2021
  • Factor de impacto da revista: 0,030
  • Ámbito: EDUCACIÓN Cuartil: C4 Posición no ámbito: 200/228

CIRC

  • Ciencias Sociais: C
  • Ciencias Humanas: C