A incorporación das tecnoloxías dixitais na educación da infancia

 1. Pablo César Muñoz Carril
 2. Alba Souto Seijo
Revista:
Eduga: revista galega do ensino

ISSN: 2171-6595

Ano de publicación: 2022

Número: 83

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Eduga: revista galega do ensino

Resumo

As tecnoloxías dixitais xogan un papel relevante nos procesos de ensino e aprendizaxe. Particularmente, na etapa de educación infantil, a escola debe ser capaz de implementar aqueles mecanismos necesarios que contribúan a que os nenos e nenas se integren, medren e se desenvolvan na sociedade da información e do coñecemento. Partindo desas consideracións, neste traballo expoñemos algunhas reflexións e metodoloxías de integración da tecnoloxía, susceptibles de ser utilizadas de forma didáctica no ámbito de educación infantil.

Referencias bibliográficas

 • Akbiyik, C. (2010). ¿Puede la informática afectiva llevar a un uso más efectivo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) en la educación? Revista de Educación, 352, pp. 179-202. Recuperado de https://bit.ly/3OrnUSv
 • Asorey, E. e Gil, J. (2009). El placer de utilizar las TIC en el aula de infantil. Participación Educativa, 12, pp. 110-119. Recuperado de https://bit.ly/398uj4X
 • Brown, J. S. (2010). Growing Up: Digital: How the Web Changes Work, Education, and the Ways People Learn. Change: The Magazine of Higher Learning, 32 (2), pp. 11-20. DOI: 10.1080/00091380009601719.
 • Cánovas, G. (dir.) (2014). Menores de edad y conectividad móvil en España: tablets y smartphones. Madrid: Centro de Seguridad en Internet para los Menores en España: PROTEGELES.
 • Castells, M. (2000). The rise of the Network Society: Economy. Society and Culture. Cambridge: Blackwell.
 • Castro-Zubizarreta, A., Caldeiro-Pedreira, M. C. e Rodríguez-Rosell, M. M. (2018). El uso de smartphones y tablets en educación infantil. Una propuesta de investigación que empodera a la infancia. Aula Abierta, 47(3), pp. 273-280. DOI: 10.17811/rifie.47.3.2018.273-280
 • Chomsky, D. (2012). L’ús didàctic dels mitjans de comunicació i les TIC a l’Educació Infantil. Barcelona: Editorial UOC.
 • Christakis, D. A., Zimmerman, F. J., DiGiuseppe, D. L. e McCarty, C. A. (2004). Early television exposure and subsequent attention problems in children. Pediatrics, 113(4), pp. 708-713. DOI: 10.1542/peds.113.4.708
 • Cordes, C. e Miller, E. (2000). Fools’ gold: a critical look at computers in childhood. Washington DC: Alliance for Childhood.
 • Duek, C. (2010). Infancia, desarrollo y conocimiento: los niños y niñas y su socialización. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 8(2), pp. 799-808.