From Meta-Journalism and Post-Journalism to Total Journalism

  1. López-García, X.
  2. Silva-Rodríguez, A.
  3. Direito-Rebollal, S.
  4. Vázquez-Herrero, J.
Colección de libros:
Studies in Big Data

ISSN: 2197-6511 2197-6503

Ano de publicación: 2020

Volume: 70

Páxinas: 199-207

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-36315-4_15 GOOGLE SCHOLAR