Detecting and Modulating ER Stress to Improve Generation of Induced Pluripotent Stem Cells

  1. Fuentes-Iglesias, A.
  2. Ameneiro, C.
  3. Guallar, D.
  4. Fidalgo, M.
Colección de libros:
Methods in Molecular Biology

ISSN: 1940-6029 1064-3745

Ano de publicación: 2022

Volume: 2454

Páxinas: 743-754

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/7651_2021_354 GOOGLE SCHOLAR