A economía galega ante o século XXI

  1. Pilar Díaz Vázquez coord.
  2. Angel Ignacio Fernández González coord.
  3. Xosé Antón Rodríguez González coord.
Revista:
Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  1. Pilar Díaz Vázquez (coord.)
  2. Angel Ignacio Fernández González (coord.)
  3. Xosé Antón Rodríguez González (coord.)

ISSN: 1132-2799

Ano de publicación: 2000

Volume: 9

Número: 1

Tipo: Exemplar de Revista

Outras publicacións en: Revista galega de economía: Publicación Interdisciplinar da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Indicadores

CIRC

  • Ciencias Sociais: B