Cale e os callaeci. Territórios e comunidades na desembocadura do rio Douro entre a protohistória e a romanidade

  1. dos Santos Pinto Silva, António Manuel
Dirixida por:
  1. Manuel Villanueva Acuña Director
  2. María Dolores Dopico Caínzos Titora

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 09 de maio de 2022

Tribunal:
  1. Amílcar Guerra Presidente/a
  2. Ana María Suárez Piñeiro Secretaria
  3. Fermín Pérez Losada Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Historia

Tipo: Tese

Teseo: 707178 DIALNET

Resumo

Este traballo analiza un dos topoi historiográficos de gran tradición no estudo da historia antiga da desembocadura do Douro - o tema de Cale e Portucale - en relación cos datos arqueolóxicos desta área xeográfica, que a maioría dos autores atribúen aos Callaeci, un pobo mencionado nas fontes literarias máis antigas sobre a conquista do noroeste polos romanos. Ademais de revisar a documentación histórica e epigráfica, realizóuse un estudo sobre os restos da ocupación da Idade do Ferro e da romanización na rexión que rodea Cale (que se supón que se atopa en Porto), analizando en maior detalle os datos dos traballos arqueolóxicos e outros achados feitos nas dúas beiras do Douro, as cidades de Porto e Vila Nova de Gaia, baseándose nunha base de datos con perto de duascentas intervencións.