Narrativas de dúas mulheres sobreviventes de violência de género em Portugal

  1. Yolanda Rodríguez Castro 1
  2. María José Magalhães 2
  3. Patricia Alonso Ruido 3
  4. Rosana Martínez Román 1
  1. 1 Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa
  2. 2 Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Universidade de Porto
  3. 3 Departamento de Teoría e Historia da Educación, Universidade de Santiago de Compostela
Libro:
Novas realidades educativas, novas reflexións e propostas de acción: 20 anos de ciencias da educación e traballo social
  1. Xosé Manuel Cid Fernández (coord.)
  2. Mar García Señorán (coord.)
  3. Isabel Mociño González (coord.)

Editorial: Andavira

ISBN: 978-84-124650-6-8

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 297-314

Tipo: Capítulo de libro