Venture Capital and Technology Entrepreneurship in Latin America: A Comparative Approach

  1. Zapata-Huamaní, G.A.
  2. Fernández-López, S.
Colección de libros:
Contributions to Management Science

ISSN: 2197-716X 1431-1941

Ano de publicación: 2022

Páxinas: 9-26

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-97699-6_2 GOOGLE SCHOLAR