Pensamento crítico e prácticas científicas na formación do profesorado e a súa implicación na aula de infantil: indagando sobre a caída de obxectos

  1. Mosquera Bargiela, Inés
Supervised by:
  1. Blanca Puig Mauriz Director
  2. Paloma Blanco Anaya Director

Defence university: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 08 April 2022

Committee:
  1. Alma Adrianna Gómez Galindo Chair
  2. Beatriz Crujeiras Pérez Secretary
  3. Uxío Pérez Rodríguez Committee member

Type: Thesis

Abstract

Esta tese ten como obxectivo principal analizar as prácticas científicas e de pensamento crítico polo alumnado de educación infantil no contexto dunha tarefa de indagación. Para a consecución deste obxectivo, levouse a cabo un estudo de caso integrado de carácter cualitativo formado por seis unidades de análise: o currículo e os plans formativos do profesorado de infantil, entrevistas a educadores/as de futuros/as mestres/as e a aula. Os resultados amosan que as prácticas científicas e o pensamento crítico se articulan no discurso do alumnado cando a docente crea un ciclo de indagación guiado por preguntas que activan determinadas destrezas. Desta tese derivan implicacións que buscan estimular a integración do pensamento crítico na educación científica desde etapas temperás.