After the Hype: How Hi-Tech Is Reshaping Journalism

  1. Pérez-Seijo, S.
  2. Vicente, P.N.
Colección de libros:
Studies in Big Data

ISSN: 2197-6511 2197-6503

Ano de publicación: 2022

Volume: 97

Páxinas: 41-52

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-88028-6_4 GOOGLE SCHOLAR