Emerging Journalisms: From Intuition to Prediction and the Constructive Approach

  1. López-García, X.
  2. Toural-Bran, C.
  3. Vázquez-Herrero, J.
Colección de libros:
Studies in Big Data

ISSN: 2197-6511

Ano de publicación: 2022

Volume: 97

Páxinas: 97-105

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-88028-6_8 GOOGLE SCHOLAR