Big Data and Disinformation: Algorithm Mapping for Fact Checking and Artificial Intelligence

  1. García-Marín, D.
  2. Elías, C.
  3. Soengas-Pérez, X.
Colección de libros:
Studies in Big Data

ISSN: 2197-6511

Año de publicación: 2022

Volumen: 97

Páginas: 123-135

Tipo: Capítulo de Libro

DOI: 10.1007/978-3-030-88028-6_10 GOOGLE SCHOLAR